Najlepší na Humenné24.sk

 1. Janka Mirová (56.26s) 100%
 2. Peter Mihališin (67.39s) 100%
 3. Jozef Sivý (33.26s) 90%
 4. alena Sičáková (78.05s) 70%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 3. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 4. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 5. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 6. martina szabadosova (33.63s) 100%
 7. Michal Sládek (34.16s) 100%
 8. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 9. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%
 10. Matej Štefuš (37.79s) 100%