Najlepší na Humenné24.sk

 1. Janka Mirová (76.65s) 90%
 2. Božena Bilá (84.86s) 90%
 3. Jaro Petrusovsky (51.23s) 80%
 4. Dávid Kuchtanin (79.42s) 80%
 5. Štefan Krajnik (59.26s) 70%
 6. Denis Kiseľ (68.09s) 70%
 7. Peter Mihališin (46.57s) 60%
 8. Richard Andrascik (57.88s) 60%
 9. Jozef Sivý (67.5s) 60%
 10. Ondrej Kardoš (108.72s) 60%

Najlepší hráči

 1. Janka Mirová (76.65s) 90%
 2. Božena Bilá (84.86s) 90%
 3. Jaro Petrusovsky (51.23s) 80%
 4. Dávid Kuchtanin (79.42s) 80%
 5. Štefan Krajnik (59.26s) 70%
 6. Denis Kiseľ (68.09s) 70%
 7. Peter Mihališin (46.57s) 60%
 8. Richard Andrascik (57.88s) 60%
 9. Jozef Sivý (67.5s) 60%
 10. Ondrej Kardoš (108.72s) 60%