Sezóna na Sninských rybníkoch vážne v ohrození? Rokovanie situáciu nevyriešilo!

Situácia v rekreačnej oblasti (RO) Sninské rybníky nie je jasná ani po rokovaní Mesta Snina so zástupcami Lesopoľnohospodárskej urbárskej spoločnosti (LPUS).

Ilustračný obrázok k článku Sezóna na Sninských rybníkoch vážne v ohrození? Rokovanie situáciu nevyriešilo!
Zdroj: TASR

Zástupcovia urbárnikov predložili svoj návrh riešenia formou spoločného podniku oboch strán. Mesto Snina je skôr za odpredaj majetku pre LPUS.

Podaná žaloba

Tá ešte minulý týždeň ako vlastník pozemkov v RO podala žalobu a návrh na neodkladné opatrenie, aby súd zakázal mestu ako nájomníkovi nakladať s RO. Mesto vlastní a prevádzkuje tamojšie bazény. Nájom, ktorý platí LPUS, predstavuje sumu približne 10 000 eur ročne. Členom spoločenstva je približne 2200 obyvateľov Sniny a okolia, ktorí majú v urbári vložený svoj majetok. „Výnosy z neho sú však vzhľadom na nerentabilnú zmluvu s mestom Snina mizivé,“ uviedla právna zástupkyňa urbárnikov Martina Tekeliová.

Návrh na spoločný podnik

Na stretnutí oboch strán, ktoré sa uskutočnilo v tomto týždni, urbár predložil návrh riešenia vytvorením spoločného podniku. Ten zabezpečuje podľa Tekeliovej samospráve spoluvlastníctvo k rekreačnej oblasti, jej prevádzkovanie cenovou politikou mesta bez povinnosti platiť urbáru nájom. „V zmysle návrhu urbár vloží do spoločného podniku pozemky rekreačnej oblasti v hodnote približne 2,2 milióna eur,“ priblížila s tým, že súčasťou návrhu je aj ponuka zo strany urbára znášať polovicu nákladov na výstavbu krytej plavárne.

„Mesto nepodalo jednoznačné stanovisko k nášmu návrhu na vytvorenie spoločného podniku. My sa protinávrhom mesta nemôžeme zaoberať skôr, ako bude jasný postoj mesta k ukončeniu nájomnej zmluvy dohodou. Mesto tak naďalej komplikuje riešenie vzniknutej situácie,“ povedal podpredseda LPUS Radoslav Ďuďák.

Reakcia radnice

Ako uviedla sninská radnica, sezónu na biokúpalisku ohrozuje LPUS podaním žaloby na súde. Mesto dalo začiatkom februára vypracovať znalecké posudky na svoj majetok nachádzajúci sa v RO. Jeho hodnota bola vyčíslená na sumu 1,23 milióna eur. Mestská rada jednomyseľne schválila uznesenie, ktorým odporučila primátorovi rokovať s LPUS o odpredaji majetku za znaleckú cenu, čo je v súlade s dvoma alternatívami na usporiadanie vlastníckych vzťahov v rekreačnej oblasti, ktoré boli prezentované zo strany urbára ešte vo februári tohto roka. „Máme za to, že LPUS nemení svoje predchádzajúce stanoviská a bude akceptovať znaleckú cenu,“ vysvetlila s tým, že mesto je pripravené zvolať v čo najkratších termínoch aj mimoriadne rokovania mestského zastupiteľstva, aby schválilo prevod tohto majetku.

Ďalšie návrhy mesta

Predložený návrh spoločného podniku podľa mesta neobsahoval konkrétne podrobnosti o jeho fungovaní. „Na otázky členov mestskej rady a poslancov, ktorí sa na tomto rokovaní zúčastnili a ktoré sa týkali predloženého návrhu, zástupca LPUS nevedel odpovedať,“ uviedla radnica s tým, že vyzvala urbár na späťvzatie žalôb. „Vychádzajúc z predloženého materiálu o spoločnom podniku, LPUS uzavrie dohodu o urovnaní, ktorého súčasťou bude späťvzatie podaní, len za predpokladu, že obe strany smerujú k vytvoreniu spoločného podniku. Týmto je vlastne narušená deklarácia vyššie uvedených dvoch alternatív k vyriešeniu vlastníckych vzťahov,“ doplnila.

Z diskusie podľa radnice vyplynulo, že okrem samotného biokúpaliska, by Snina mala vložiť do spoločného podniku aj fungujúce tepelné hospodárstvo. „Mesto zastáva názor, že vzhľadom na to, že LPUS ide prioritne o zisk a mestu Snina o verejnoprospešný účel, vznikali by v spoločnom podniku názorové rozdiely,“ doplnila radnica. Mesto tiež navrhovalo prenájom biokúpaliska urbáru alebo odkúpenie pozemkov od LPUS v oplotenom areáli, čím by boli vyriešené vlastnícke vzťahy, ktoré by neprekážali rozvojovým aktivitám oboch strán.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame