Najmenší drevený chrám v okolí: Odhalili v ňom viaceré unikáty, FOTO

Drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku je najmenším v okolí. No zato v sebe ukrýva veľké pozoruhodnosti.

Oficiálne záznamy hovoria, že bol postavený v 40. rokoch 18. storočia. Najnovšie nájdené zápisy však poukazujú, že to bolo skôr. „Boli tu dve vizitácie gréckokatolíckych biskupov mukačevských. Jedna bola okolo roku 1752 a druhá okolo roku 1756, kedy bolo povedané, že tento chrám je starý,“ uviedol správca pravoslávnej cirkevnej obce v Snine Igor Kerekanič. Objekt bol podľa jeho slov postavený možno na prelome 17. a 18. storočia.

Nižšie vstupné dvere

Ide o hrubú zrubovú stavbu, ktorú ľudia postavili z toho, čo rástlo v okolí. „Všetko drevo bolo ručne rezané, tesané a tu dopravené,“ priblížil s tým, že objekt je kónického tvaru. To znamená, že zospodu je širší a smerom nahor sa zužuje. „Keď sa robila rekonštrukcia drevenej podlahy, našla sa pod ňou asi 20-centimetrová vrstva dreveného uhlia, ktorá plnila funkciu akoby odvlhčovača,“ vysvetlil. Pri stavbe sa klince podľa Kerekaniča nepoužívali. Pri reštaurovaní našli iba tie, ktorými boli pripevnené ikony. Zaujímavosťou sú nižšie vstupné dvere. „Ľudia boli kedysi nižší, ale hlavným dôvodom je to, aby človek, keď vchádza do chrámu, trošku sklonil tú svoju hlavu, aby si uvedomil pred koho ide,“ doplnil.

Odhalili viaceré unikáty

Chrám nebol nikdy prenášaný. Nachádza sa v ňom starý kamenný oltár, ktorý je umiestnený pod súčasným. Pravdepodobne sa na ňom slúžilo ešte pred výstavbou. „Ľudia, keď tu bola osada, sa pravdepodobne na tomto mieste schádzali a modlili,“ skonštatoval. Chrám plní svoj účel aj dnes. Slúži sa v ňom pri rozlúčke so zosnulým či na sviatok sv. Michala Archanjela.

Keďže je chrám veľmi malý, ikonostas sa na stenu, ktorá je medzi oltárom a chrámovou loďou, nevmestil. Postranné ikony museli umiestniť na bočné steny chrámu. Ikonostas nie je jednodruhový a nebol robený na mieru, keďže sa skladá z rozdielnych častí, čo je vidieť v odlišných stĺpikoch pri ikonách. Pri jeho reštaurovaní, ktoré stále prebieha, odhalili viaceré unikáty. Jedným z nich je ikona Abraháma pri obetovaní Izáka.

V pravoslávnej cirkvi je bohoslužobným jazykom cirkevná slovančina. „My doteraz používame knihy, ktoré vydávali v 17. storočí a takým príkladom je aj evanjelium z tohto chrámu,“ vysvetlil Kerekanič s tým, že bolo vytlačené v roku 1646 pravoslávnym bratstvom v Ľvove. Zaujímavosťou sú v ňom podľa jeho slov napísané odkazy, ktoré hovoria napríklad o tom, kto túto knihu kúpil a za koľko.

Zdroj: TASR

Odporúčame