Eko dni v humenskom zámku? Žiaci cestovali v čase, pod hladinu i do pralesov

Vo Vihorlatskom múzeu sídliacom v humenskom zámku sa uskutočnili Eko dni, objektové vzdelávanie pomocou autentických zbierok. Zúčastnilo sa ich takmer 300 žiakov.

Projekt vzdelávacieho podujatia s environmentálnou tematikou Eko dni 2017 vo Vihorlatskom múzeu navštívilo takmer tristo žiakov regionálnych základných a stredných škôl. Informovala o tom Jana Fedičová z Vihorlatské­ho múzea.

Štvordňový cyklus programu netradičnej návštevy a vzdelávania v múzeu s tematikou spájania človeka s prírodou ponúkal tvorivé aktivity, pracovné listy, videoprojekcie filmov, diskusie a besedy s pracovníkmi v oblasti ochrany prírody a prehliadky prírodovednej expozície na ploche vyše tristo metrov štvorcových. Vzdelávacie programy pripravili odborní pracovníci múzea a odborní garanti Správy NP Poloniny, CHKO Východné Karpaty a Východosloven­ského múzea v Košiciach.

„Význam zážitkového objektového vzdelávania v múzejnom prostredí vnímame ako zaujímavý doplnok školského vyučovacieho procesu. Vďaka múzejným zbierkam názorne demonštrujeme, v prípade environmentálnych aktivít – o aký stav prírody by sme mohli usilovať, nabádame mládež k vnímaniu svojho okolia a hľadaniu spôsobov, ako sa na jeho udržiavaní a zveľaďovaní spolupodieľať,“ uviedla J. Fedičová s tým, že cieľom Vihorlatského múzea je zmysluplne využívať zbierkový fond okrem prezentácie aj na kreatívne vzdelávacie aktivity.

„Veríme, že synergické pôsobenie spojenia škôl a múzeí prispeje k všeobecnej vzdelanosti, vzťahu k hodnotám, kreativite a tolerancii a bude mať význam pre budúcnosť spoločenstva,“ doplnila J. Fedičová.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame